روی در رژیم غذایی
روی یک ماده معدنی است که بدن برای کمک به دستگاه ایمنی، ترمیم زخم، و سوزاندن مواد غذایی کربوهیدراتی به آن نیاز دارد.روی پس از آهن بیشترین غلظت را در بدن دارد.روی در غذاهای غنی از پروتئین مانند گوشت،باد ...

روی ؛ عنصری مهم در بدن (2)
نیاز روزانه افراد به رویبررسی های انجام شده نشان می دهد که نیاز خانم ها به این عنصر مهم و ضروری ، روزانه حداقل 10 میلی گرم و نیاز آقایان روزانه حداقل 12 میلی گرم است. بیشتر دیده می شود که مقدار مصرف ر ...

روی ؛ عنصری مهم در بدن (1)
در بدن انسان حدود 4-1 گرم روی ( به طور متوسط 2/2 گرم ) وجود دارد که معادل نیمی از آهن بدن است. مقدار این عنصر در بعضی از اعضای بدن بیشتر است که نشان دهنده ی نقش آن در این عضوهاست. بیشترین مقدار روی (2 ...

| ©1391 تمام حقوق محفوظ می باشد. طراحی و ساخت سماگراف